Από το 1959 κατασκευάζουμε κατοικίες , γραφεία , καταστήματα , δημόσια κτίρια, και άλλα. Τα έμπειρα στελέχη , επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα βρίσκονται πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν την ιδανικότερη λύση για μελέτη , κατασκευή ή ανακαίνιση των χώρων σας.


Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών, τις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, τις Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων καθώς και Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3843/2010

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3843/2010

 

           Με το Ν.3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» επιχειρείται η αντιμετώπιση του «φαινομένου» της μετατροπής των ημιυπαίθριων χώρων, υπογείων και άλλων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, καθώς και της προσθήκης χώρων εντός του όγκου των κτιρίων, και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης που έχει επιφέρει η αντίστοιχη αύξηση της δόμησης στις περιοχές όπου βρίσκονται τα ακίνητα αυτά.

Εντάσονται.....
  • Με τις διατάξεις αυτές αντιμετωπίζονται μόνο χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης μέσα στο περίγραμμα του εγκεκριμένου όγκου νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, δηλαδή ημιυπαίθριοι χώροι, πατάρια, σοφίτες, pilotis, υπόγειοι χώροι, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χώροι – αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων κλπ)
  • Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή έχουν οι χώροι που η άδεια τους εκδόθηκε η αναθεωρήθηκε μέχρι τις 2.7.2009 και όχι οι χώροι που δημιουργούνται μετά την ημερομηνία αυτή με έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή αναθεώρηση. Μεταγενέστερη αναθεώρηση που δεν επηρεάζει τον ρυθμιζόμενο χώρο (πχ. αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντα, παράταση ισχύος της άδειας κλπ) δεν απαγορεύει την υπαγωγή του στη ρύθμιση.

Εξαιρούνται.....
  • Ότι βρίσκεται έξω από τον εγκεκριμένο όγκο του κτιρίου, όπως δώματα, κλεισμένα μπαλκόνια, πέργκολες κλπ . Επίσης δεν επιτρέπεται η μετατροπή των παραπάνω χώρων σε χρήση απαγορευόμενη στην περιοχή των ακινήτων.

  • Για τις κατοικίες το πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί μέχρι τις 28/10/2012, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις μέχρι τις 28/12/2012. 
  • Το πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί άτοκα σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις, (σε (8) για ακίνητα άλλης χρήσης) η πρώτη των οποίων θα πρέπει να καταβληθεί πριν την 28/4/2011 (για υποβολή αιτήσεων έως 31.12.2010), (για υποβολή αιτήσεων από 01.01.2011 έως 30.06.2011) και πριν την 31/10/2011 . Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 10%.
  • Δεν επιβάλλονται νέα πρόστιμα για τους ρυθμισθέντες χώρους και δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι και εισφορές (ΙΚΑ, μεταβίβασης κλπ)
  • Η πολεδομική υπηρεσία υπολογίζει στο έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου το συνολικό ποσό του ειδικού προστίμου σε διάστημα το πολύ 60 ημερών και το αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου