Από το 1959 κατασκευάζουμε κατοικίες , γραφεία , καταστήματα , δημόσια κτίρια, και άλλα. Τα έμπειρα στελέχη , επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα βρίσκονται πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν την ιδανικότερη λύση για μελέτη , κατασκευή ή ανακαίνιση των χώρων σας.


Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών, τις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, τις Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων καθώς και Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Καταργούνται οι Πολεοδοµίες

Έρχονται επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο θα χτίζονται τα νέα κτίρια, αλλά και στην έκδοση των νέων οικοδοµικών αδειών.
Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη έχει δώσει το πράσινο φως προκειµένου µέχρι το τέλος του µήνα να αρχίσει η διαβούλευση για τον νέο Πράσινο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Παράλληλα, µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο για την Αθήνα θα δοθεί βάρος στον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόµησης, αλλά και στον έλεγχο των χρήσεων γης στο Κέντρο της Αθήνας, που κινδυνεύει να µετατραπεί σε µια απέραντη... αποθήκη µε συνέπεια να κινδυνεύουν να ακυρωθούν στην πράξη τα κίνητρα για την επιστροφή της κατοικίας.
Καταργούνται οι Πολεοδοµίες µε τη µορφή και τις αρµοδιότητες που είχαν µέχρι σήµερα. Αύριο, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης αναµένεται να παρουσιάσει στο Υπουργικό Συµβούλιο το σχέδιο νόµου (οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ το επεξεργάζονται εδώ και επτά µήνες) για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνει καµία απόλυση υπαλλήλων – πρόκειται να ενσωµατωθούν στη νέα Υπηρεσία ∆όµησης των ∆ήµων, που προβλέπει ο «Καλλικράτης».

Ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών προβλέπει ο µηχανικός να πηγαίνει στον δήµο – στην Υπηρεσία ∆όµησης – και να καταθέτει δύο χαρτιά: το τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα κάλυψης. Μέσα σε τρεις µέρες θα παίρνει την απάντηση αν µπορεί να χτίσει – µε την έγκριση δόµησης. Αφού δοθεί η εν λόγω έγκριση – και όταν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – εγκρίνεται µέσα σε πέντε µέρες η άδεια δόµησης µε ευθύνη του µηχανικού. Οπως επισηµαίνουν από το ΥΠΕΚΑ, ο δήµος σε αυτό το στάδιο δεν έχει καµία ευθύνη. Η ευθύνη ανήκει στον µηχανικό και στον ιδιοκτήτη, ενώ η επίβλεψη γίνεται από την Περιφέρεια. Αν διαπιστωθεί παρανοµία, τότε ο µηχανικός χάνει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ. Το σχέδιο νόµου προβλέπει την ίδρυση Σώµατος Ελεγκτών ∆όµησης. Το Σώµα δεν θα στελεχώνεται από δηµοσίους υπαλλήλους. Οπως επισηµαίνεται στο κείµενο, «ο ελεγκτής θα ορίζεται µε ηλεκτρονική κλήρωση και θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ».

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τουλάχιστον σε ένα από τα στάδια οικοδοµής, θεµελίωση - ολοκλήρωση φέροντος οργανισµού και περαίωση οικοδοµής, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος της. Μετά την αυτοψία θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, το οποίο θα είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του οικοδοµήµατος µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι όλη η διαδικασία να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά και να ισχύσει το νέο καθεστώς έκ
Ερχονται επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο θα χτίζονται τα νέα κτίρια, αλλά και στην έκδοση των νέων οικοδοµικών αδειών. Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρµπίλη έχει δώσει το πράσινο φως προκειµένου µέχρι το τέλος του µήνα να αρχίσει η διαβούλευση για τον νέο Πράσινο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Παράλληλα, µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο για την Αθήνα θα δοθεί βάρος στον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόµησης, αλλά και στον έλεγχο των χρήσεων γης στο Κέντρο της Αθήνας, που κινδυνεύει να µετατραπεί σε µια απέραντη... αποθήκη µε συνέπεια να κινδυνεύουν να ακυρωθούν στην πράξη τα κίνητρα για την επιστροφή της κατοικίας. Καταργούνται οι Πολεοδοµίες µε τη µορφή και τις αρµοδιότητες που είχαν µέχρι σήµερα. Αύριο, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης αναµένεται να παρουσιάσει στο Υπουργικό Συµβούλιο το σχέδιο νόµου (οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ το επεξεργάζονται εδώ και επτά µήνες) για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνει καµία απόλυση υπαλλήλων – πρόκειται να ενσωµατωθούν στη νέα Υπηρεσία ∆όµησης των ∆ήµων, που προβλέπει ο «Καλλικράτης».

Ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών προβλέπει ο µηχανικός να πηγαίνει στον δήµο – στην Υπηρεσία ∆όµησης – και να καταθέτει δύο χαρτιά: το τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα κάλυψης. Μέσα σε τρεις µέρες θα παίρνει την απάντηση αν µπορεί να χτίσει – µε την έγκριση δόµησης. Αφού δοθεί η εν λόγω έγκριση – και όταν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – εγκρίνεται µέσα σε πέντε µέρες η άδεια δόµησης µε ευθύνη του µηχανικού. Οπως επισηµαίνουν από το ΥΠΕΚΑ, ο δήµος σε αυτό το στάδιο δεν έχει καµία ευθύνη. Η ευθύνη ανήκει στον µηχανικό και στον ιδιοκτήτη, ενώ η επίβλεψη γίνεται από την Περιφέρεια. Αν διαπιστωθεί παρανοµία, τότε ο µηχανικός χάνει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ. Το σχέδιο νόµου προβλέπει την ίδρυση Σώµατος Ελεγκτών ∆όµησης. Το Σώµα δεν θα στελεχώνεται από δηµοσίους υπαλλήλους. Οπως επισηµαίνεται στο κείµενο, «ο ελεγκτής θα ορίζεται µε ηλεκτρονική κλήρωση και θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ».

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται τουλάχιστον σε ένα από τα στάδια οικοδοµής, θεµελίωση - ολοκλήρωση φέροντος οργανισµού και περαίωση οικοδοµής, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος της. Μετά την αυτοψία θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, το οποίο θα είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του οικοδοµήµατος µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι όλη η διαδικασία να γίνεται µόνο ηλεκτρονικά και να ισχύσει το νέο καθεστώς έκδοσης οικοδοµικών αδειών από τον ερχόµενο Οκτώβριο.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. Οι καταγγελίες για αυθαίρετη δόµηση δεν θα γίνονται πλέον στις Πολεοδοµίες αλλά στα Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, όπου θα προΐσταται νοµικός σύµβουλος του κράτους. Τα Συµβούλια θα λειτουργούν ανά Περιφερειακή Ενότητα. «Τριάντα χρόνια µετά τον Νόµο Τρίτση, ούτε η αυθαίρετη δόµηση καταπολεµήθηκε ούτε η οικιστική ασχήµια εξέλειψε. Και το χειρότερο, η ισοπολιτεία δεν υπήρξε», επισηµαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ν. Σηφουνάκης. «Αποτέλεσµα ένα όργανο είχε το σύνολο της ευθύνης χωρίς πουθενά να λογοδοτεί. Με το ν/σ αναλαµβάνει το κράτος την ευθύνη και οι µηχανικοί τη δική τους ευθύνη. ∆ιαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο». Ταυτόχρονα, προβλέπεται η δηµιουργία «Ταυτότητας Κτιρίων» µε ηλεκτρονικό αρχείο και µητρώο µε όλα τα στοιχεία του κτιρίου που θα συνδέεται µε τους δήµους, το Κτηµατολόγιο και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Επίσης, έπειτα από 30 χρόνια καταργούνται οι Επιτροπές Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και συστήνονται τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής σε κάθε πρώην νοµαρχία. Ο ΝΕΟΣ ΓΟΚ. Στόχος τού υπουργείου Περιβάλλοντος είναι έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης µε συστήµατα παροχής ενέργειας που θα βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο νέος πράσινος ΓΟΚ που ετοιµάζεται από το ΥΠΕΚΑ, αφού µε βάση τα όσα θα προβλέπονται δεν θα συµπεριλαµβάνονται στον συντελεστή δόµησης οι χώροι στα κτίρια που απαιτούνται για τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό (µε παροχή κινήτρων τα οποία ακόµη δεν έχουν εξειδικευτεί). Το τελικό κείµενο αναµένεται να κατατεθεί µέχρι το τέλος του µήνα στο Τεχνικό Επιµελητήριο.
ΤΑ ΝΕΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου