Από το 1959 κατασκευάζουμε κατοικίες , γραφεία , καταστήματα , δημόσια κτίρια, και άλλα. Τα έμπειρα στελέχη , επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα βρίσκονται πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν την ιδανικότερη λύση για μελέτη , κατασκευή ή ανακαίνιση των χώρων σας.


Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών, τις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, τις Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων καθώς και Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκoν»

Aνακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος εντάσσοντας όλες τις κατοικίες

Ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκoν», για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος εντάσσοντας σε αυτό όλες τις κατοικίες,ανεξαρτήτως του πότε χτίστηκαν και αν αποτε-
λούν κύρια η δευτερεύουσα κατοικία. Οι αλλαγές του προγράμματος είναι: Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας
κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €12.000 ή το οικογενειακό τις €20.000, με επιχορήγηση
70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού
Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη
Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια
Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων
Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης
Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως €250 (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως €800 (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία
Έτσι μετά από δύο αναθεωρήσεις του προγράμματος επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Σημειώνεται ότι πλέον, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης,
εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Οι κατηγορίες και τα κίνητρα

Κατηγορία Α1: Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι €12.000 ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι €20.000 επιχορηγείται το 70% του προϋπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 30% (η επιδότηση επι-
τοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015)
Κατηγορία Α2: Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €12.000 μέχρι €40.000 ή οικογενειακό εισόδη-μα από €20.000 έως €60.000 επιχορηγείται το 35% του προϋπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 65% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015)
Κατηγορία Β: Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €40.000 μέχρι €60.000 ή οικογενειακό εισόδημα από €60.000 έως €80.000 επιχορηγείται το 15% του προϋπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 85% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβά-
σεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώμα-τος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατά-
σταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (εξώπορτα κτηρίου,κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά,τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης
κτλ).
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.
TEE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου