Από το 1959 κατασκευάζουμε κατοικίες , γραφεία , καταστήματα , δημόσια κτίρια, και άλλα. Τα έμπειρα στελέχη , επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα βρίσκονται πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν την ιδανικότερη λύση για μελέτη , κατασκευή ή ανακαίνιση των χώρων σας.


Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών, τις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, τις Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων καθώς και Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα προθεσμία για τις δηλώσεις ακινήτων

Περιθώριο έως τις 22 Δεκεμβρίου έχουν φυσικά και νομικά πρόσω-
πα
για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, μετά από
παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για φέτος έχουν : Περιθώριο έως τις 22 Δεκεμβρίου έχουν φυσικά και νομικά πρόσω-
πα για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, μετά από
παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 για φέτος έχουν :
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του 2010 απέκτησε
εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή
οίκησης σε ακίνητα.
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του 2010 είχε οποια-
δήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο Ε9 τα
προηγούμενα έτη.
• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπερι-
έλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει
εντός του 2010 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως
αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών,
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του
κατάσταση. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να
δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση,
το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων
μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο
θάνατος.
• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση. TEE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου