Από το 1959 κατασκευάζουμε κατοικίες , γραφεία , καταστήματα , δημόσια κτίρια, και άλλα. Τα έμπειρα στελέχη , επιστημονικά καταρτισμένα και εξειδικευμένα βρίσκονται πάντα κοντά σας για να σας προσφέρουν την ιδανικότερη λύση για μελέτη , κατασκευή ή ανακαίνιση των χώρων σας.


Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών, τις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, τις Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων καθώς και Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων.







Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Επιστροφή φόρου από ημιυπαίθριους

Τον τρόπο επιστροφής φόρων μεταβίβασης που είχαν καταβάλει φορολο-
γούμενοι για ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι έχουν ρυθμιστεί και κανονικά
απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης πρώτης κατοικίας, προσδιορίζει
με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα αφορά φόρους που
είχαν καταβληθεί για ημιυπαίθριους που έχουν τακτοποιηθεί, είτε με τον
τελευταίο σχετικό νόμο (3843/2010) είτε με τον προηγούμενο (3775/2009).
Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από τον ΓΓ του υπουργείου, Γ. Καπελέρη,
σημειώνεται ότι η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώ-
της κατοικίας ισχύει και για την επιφάνεια των χώρων αυτών, εφόσον κατά
το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους.
Επίσης, ο φόρος μεταβίβασης που καταβλήθηκε για την αξία ρυθμισθέ-
ντων χώρων κατά την αγορά ακινήτων που υπήχθησαν στις διατάξεις
της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεωστή-
τως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του.
Όπως διευκρινίζεται, η απαλλαγή χορηγείται σε ημιυπαίθριους χώρους
που ρυθμίστηκαν, έστω και αν το εμβαδόν τους που αναγράφεται στη
βεβαίωση της πολεοδομίας παρουσιάζει μικρή απόκλιση, σε σχέση με
το αναγραφόμενο στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο (ή στη σύσταση ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας) εμβαδόν τους (λόγω διαφορετικού τρόπου υπο-
λογισμού της επιφάνειας του ημιυπαίθριου χώρου για την τακτοποίησή
του). Η ίδια διαδικασία ισχύει και για φόρους κληρονομιών και γονικών
παροχών που τυχόν καταβλήθηκαν.
ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου